Būsim priecīgi par atbalstu mūsu projektam!

14.12.2017.  

Būsim priecīgi par atbalstu mūsu projektam!

Biedrība „Es redzu – Baltija”
Reģ.Nr. 40008252110
Nordea banka AS NDEALV2X 
LV64NDEA0000084759649