Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone apmeklēja Vaivaru pamatskolu, kur tikās ar iekļaujošās izglītības aktīvistiem

15.11.2017.  

08.11.2017 Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone viesojās Vaivaru pamatskolā – vienā no pirmajām skolām Latvijā, kas sāka īstenot iekļaujošās izglītības programmu. Ar skolas direktori Inesi Kārkliņu, skolotāju Sarmīti Nicmani, biedrības “Es redzu” vadītāju Aiviju Bārdu, skolas absolventu neredzīgo Georgu Bārdu un projekta „Draugs manam un īpašam bērnam” dalībniekiem tika apspriesti Latvijas iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas, kā arī izvirzīti kopējās darbības plāni.

“Latvijai ir vajadzīgs ikviens cilvēks,” – teica prezidenta kundze Iveta Vējone, kad pagājušajā gadā piekrīta kļūt par Vaivaru pamatskolas iekļaujošās programmas patronesi. Viņa apliecināja, ka arī turpmāk sniegs atbalstu skolas aktivitātēm iekļaujošās izglītības jomā.

Šogad biedrība “Es redzu” uzsāka projektu “Draugs manam un īpašam bērnam”, kura ietvaros vairāki Latvijas bērni ar īpašām vajadzībām ieguva savus jaunos draugus — suņus-pavadoņus, kas dodas pie jaunajiem saimniekiem jau kucēna vecumā. Piemērotusbērniem suņus, kuriem piemīt nepieciešamās rakstura īpašības un spēja būt pavadonim, palīdz atrast biedrības piesaistītie eksperti.

Petterapija jeb ārstnieciskā kinoloģija ir ļoti nozīmīga bērnu ar īpašām vajadzībām attīstībā, tā palīdz pārvarēt sociālo atstumtību, ceļ pašvērtējumu, mazina neirozes un stiprina psiholoģisko noturību. Īpaši svarīgi ir tas, ka kucēni izaug ar bērniem un profesionāli kinologi veic suņu speciālu apmācību arī kopā ar bērniem. Latvijā petterapija ir jauna iniciatīva, citur pasaulē ar labiem panākumiem tā tiek īstenota jau vairākus gadus. Šis interesantais un Latvijā inovatīvais projekts guvis lielu interesi gan kinologu, gan īpašo bērnu vecāku vidū.

Atzīmējot projekta “Draugs manam un īpašām bērnam” pirmo gadadienu un prezentējotprojekta un programmas kalendāru, kas veltīts 2018. Suņa gadam,6. decembrī Vaivaru pamatskolā ar Valsts prezidenta kundzes līdzdalību tiks atvērta fotoizstāde “Pasaule visiem Latvijā”, tādā veidā uzsākot biedrības “Es redzu” ceļojošās fotoizstādes un diskusiju projektu, kas tapis iekļaujošās izglītības un vides pieejamības programmas “Pasaule visiem Latvija” ietvaros. Pirms Ziemassvētkiem ceļojošā izstāde pārceļos uz Babītes vidusskolu, kurā atbalstu turpmākai izglītības iegūšanai vidusskolas programmā guvuši neredzīgi jaunieši Georgs Bārda un Līva Paleja.

Savukārt 8. decembrī Rīgas Rātsnamā tiks atvērta projekta „Pasaule visiem Latvijā”foto ekspozīcijas otrā daļa – profesionālu fotogrāfu darbi, kas tapuši biedrības „Es redzu” iekļaujošo nometņu laikā. Atklāšanas pasākumā piedalīsies programmas “Pasaule visiem Latvijā” notikumu un projekta “Draugs manam un īpašām bērnam” dalībnieki.

Neredzīgo un citu personu ar invaliditāti integrācijas biedrības “Es redzu” programma “Pasaule visiem Latvija” tika uzsākta 2016. gada septembrī. Tās pamatmērķis ir 2020./2021. gada sākumā ieviest iekļaujošās izglītības pamatprincipus vismaz 15 skolās visā Latvijā. Programmas ietvaros 2017. gada februārī un martā četru nedēļu garumā norisinājās dienas nometne “Ziema Rīgā”, kuras mērķis veicināt cilvēku ar invaliditāti patstāvību un socializāciju, apmeklējot un izvērtējot muzeju, teātru, kino un sporta objektu un pakalpojumu pieejamību. Martā gleznainajā Amatas novadā notika piecu dienu iekļaujošā līderu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu draugiem. Iekļaujošo nometņu Amatas novadā stafeti jūnija beigās pārņēma Starptautiskā jauniešu nometne, kurā piedalījās jaunie cilvēki ar invaliditāti, viņu draugi un eksperti no Latvijas, ASV un Krievijas. Ar ABLV Charitable Foundation atbalstu  2017. gada oktobrī turpat, Amatas novadā, norisinājās iekļaujošā jauniešu līderu nometne “Pasaule visiem Latvijā. Deja un brīvība”. Visās iekļaujošajās nometnēs piedalījās vēl viena programmas projekta — “Draugs manam un īpašām bērnam” — jaunie dalībnieki ar saviem četrkājainiem draugiem.

Ceram, ka mūsu izstāde un citi projekta pasākumi rosinās diskusijas un sekmēs izmaiņas arī citās Latvijas vietas,un ka izstādes bildes ar laiku papildinās jūsu īpašo draugu un paziņu sejas. Aicinām visus interesentus pieteikties un izteikt priekšlikumus par nākamām izstādes un diskusijas adresēm un saturu!
Foto Marenda Zapolska