Biedrība “Es redzu” ir organizācija, kuras darbība saistīta ar neredzīgo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Pamatā tiek meklēti veidi kā neredzīgajiem cilvēkiem un galvenokārt sabiedrībai parādīt, cik plašas ir neredzīgo cilvēku iespējas un kāds varētu būt šo cilvēku devums. Tiek pētīta rietumu un austrumu pieredze gan par neredzīgo bērnu un jauniešu integrāciju skolās un sabiedrībā, gan par neredzīgo iespējām īstenot savus sapņus un ikdienu padarīt maksimāli pilnvērtīgāku. Tiek pētīta arī neredzīgo pieredze tepat Latvijā.

Šobrīd noris darbs pie mājas lapas pilnveidošanas, lai informācija būtu pieejama ikvienam. Līdz šim veiksmīgi ir palīdzēts neredzīgiem jauniešiem iesaistīties dažādos projektos kā dalībniekiem. Ir iesākta darbība ar neredzīgo asistentiem, cenšoties palīdzēt neredzīgiem jauniešiem integrēties vispārējās izglītības iestādēs.

Viens no biedrības „Es redzu” mērķiem ir sabiedrības pārliecināšana par redzes invalīdu tiesībām pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē (tiesības uz izglītību, nodarbinātību, vides pieejamību, dalību dažādos kultūras pasākumos); darbs pie sadzīves apstākļu, darba iespēju un apstākļu uzlabošanas (informācijas sniegšana, atbalsta pasākumi, autonomijas veicināšana, piedāvājot attiecīgas tehnoloģijas).

Biedrībai “Es redzu” īsā laikā ir izdevies izveidot veiksmīgu sadarbību gan ar Latvijas neredzīgo biedrību, Liepājas neredzīgo biedrību, Kuldīgas domi, Ventspils domi, Starptautisko arhitektu savienību, Vaivaru pamatskolu, Rīgas Katoļu ģimnāziju, gan arī ar Jūrmalas domi un RISEBA. Tāpat tiks meklētas sadarbības iespējas ar citām organizācijām un pašvaldībām.

Biedrība “Es redzu” meklēs veidus, kā palīdzēt īstenot savas idejas un ieceres neredzīgiem bērniem un jauniešiem, kā integrēties sabiedrībā, kurā viņi dzīvo. Līdzšinējā pieredze rāda, ka liels šķērslis neredzīgo integrācijai ir sabiedrības nespēja noticēt neredzīgo cilvēku spējām un iespējām. Savukārt tie, kas vēlētos neredzīgajiem dot kādu iespēju, nezina, kā to izdarīt. Svarīgi, lai arī apkārtējā sabiedrība saprot, ka jaunietis ar redzes traucējumiem nav apgrūtinājums, kādā veidā šāds jaunietis var arī sniegt savu ieguldījumu un bagātināt sabiedrību.

Biedrības „Es redzu” galvenais mērķis: atbalstīt un veicināt neredzīgo jauniešu integrāciju sabiedrībā.