Projekts “Mantojums un vides pieejamība”

31.05.2015.  

A3_Gor_LAT_

Baltijas Arhitektūras centrs (Latvija) ir uzsācis projektu „Mantojums un vides pieejamība demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai”, kas saņema Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstu.

Projekta mērķis ir veicināt universālā dizaina un vides pieejamības principu ieviešanu attiecībā uz kultūras mantojuma objektiem, lai padarītu tos pieejamus cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un neiroloģiskiem traucējumiem. Tajā pašā laikā, projekts cels ekoloģisko kompetenci un tūrisma pakalpojumu līmeni visiem sabiedrības locekļiem. Projekta noteikumi paredz sadarbību ar partneriem no Norvēģijas un Dānijas, kā arī citām valstīm un starptautiskām organizācijām, ar attiecīgu pieredzi un inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem universālā dizaina jomā. Atsevišķi projektā ir atrunāta partneru no Krievijas ziemeļrietumu reģionu līdzdalība, kas ir ieinteresēti universāla dizaina principu ieviešanā, lai nodrošinātu kultūras mantojuma pieejamību.

Projekta īstenošanai tika izveidota starptautiska darba grupa, kuras sastavā ir Pārventas bibliotēkas Ventspilī, kas 24. Starptautiskās Arhitektu savienības (UIA) kongresā Tokijā (2011.) tika atzīta par labāko vides pieejamības kategorijā, projekta autors Pēteris Bajārs un slavena ainavu arhitekte Linda Zaļā (Latvija), nodibinājuma “Pilsēta bez barjerām” viceprezidents, starptautiskā tīkla Eurocities  “Barrier-free city for all” darba grupas dalībnieks Sergejs Čistijs (Krievija). Tiet risinātas sarunas ar vadošajiem ekspertiem no Dānijas un Vācijas, tajā skaitā ar Berlīnes senāta Koordinācijas centra “Bezbarjeru būvniecība Berlīnē” vadītāju, Eurocities darba grupas “Barrier-free city for all” dalībnieci Ingeborgu Študi, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas darbojas arhitektūras, vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas jomās.

Par nozīmīgu  notikumu projekta īstenošanas gaitā kļūs starptautiska konference “Kultūras, vēstures, arhitektūras mantojumu un tempļu vides  bezbarjeru vides projektēšana”, kas notiks 2015. gada aprīlī Sanktpēterburgā (Krievija).  Tajā  Baltijas Arhitektūras centra vadītāja Aivija Bārda ziņos par māksliniciskiem un plastiskiem risinājumiem Latvijas pilsētu vēsturisko centru „universālas vides” veidošanā.

Diskusija par kultūrvēsturiskās pilsētvides pieemību turpināsies 2015. gada jūnijā Oslo (Norvēģija) Eiropas mantojuma kongresā, ko organizē Eiropas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas kustība Europa Nostra. Bez profesionālas komunikācijas ar kolēģiem no Norvēģijas un citām valstīm par vispārējiem izaicinājumiem un darba plāniem Latvijā, Baltijas Arhitektūras centra pārstāvji izpētīs praktiskus risinājumus kultūras un vēstures mantojuma pieejamības jomā Norveģijā, īpaši  Drobakas pilsētā, kas ir Latvijas Kuldīgas sadarbības partneris.

Par projekta pamatnotikumu kļūs trīs dienu starptautiskā konference “Sabiedrībai pieejamas vides veidošana pilsētu vēsturiskajos centros”, kas ar vietējas pašvaldības atbalsta notiks Kuldīgā 2015. gada septembrī. Kuldīgas izvēles par starptautiska mantojuma un vides pieejamības foruma  norises vietu pareizību apliecina tāj piešķirta Eiropas mantojuma zīme (2008.) un Kuldīgas vēsturiskā centra Ventas senlejā iekļaušana UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā (2011).

Kuldīgas pilsētas apbūves sākumi ir mēklējami Livonijas periodā (XIII-XVI gs), kuram sekoja intensīva celtniecība Kurzemes hercogistes (1561-1795) laikos. Vēckuldīgas arhitektūras ansambļa veidošanā turpinājas Krievijas impērijas laikā līdz pat XX gadsimta sākumam. Pilsētu saudzējuši Pirmā un Otrā pasaules karu virpuļi, savukārt 1940-1980-to jauna būvniecība norisinājas vēsturiskā centra perifērijā. Kuldīgā ir uzkrāta bagāta pieredze koka arhitektūras objektu un to detaļu restaurācijas un rekonstrūkcijas jomā. Kopš 2007. gada šeit notiek starptautiskas nometnes, semināri un laboratorijas par mantojuma saglabāšanu un attīstību. 2010. gadā atvera durvis pašvaldības Restaurācijas centrs, kas nodarbojas ar koka mantojuma atjaunošanu un iedzīvotāju izglītošanu.  Kopš 2011. gada, ar Baltijas Arhitektūras centra līdzdalību Kuldīgā notiek Starptautiskas Koka arhitektūras dienas, kuru konferenču un semināru ietvaros pašvaldības darbinieki un Kuldīgas iedzīvotāji, kā arī Latvijas un starptautiskie eksperti pārrunā aktuālos kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu un attīstības jautājumus, tai skaitā universālā dizaina un vides pieejamības kontekstā.

5. gada septembra Kuldīgas konferencē līdzās profesionāļiem piedalīsies arhitektūras un dizaina studenti, pašvaldību būvniecības departamentu spciālisti un sociālie darbinieki, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem it vitāli svarīgi universala dizaina em ir nepieciešami risinājumi, kides risinājumi. Starp uzaicinātiem ir Starptautiskās Arhitektu savienības (UIA) programmas “Arhitektūra visiem” direktors, Polijas Arhitektu asociācijas priekšsēdētājs Kšištofs Hvaļibogs (Polija), Berlīnes senāta Koordinācijas centra “Bezbarjeru būvniecība Berlīnē” vadītāja Ingeborga Štude un Starptautiskās Arhitektūras akadēmijas profesore Marija Sone-Frederiksena (Vācija), Starptautiskās Arhitektūras akadēmijas profesors Georgijs Stoilovs un Plovdivas pašvaldības vadītājs, profesionāls arhitekts Ilko Nikolovs (Bulgārija), nodibinājuma “Pilsēta bez barjerām” viceprezidents Sergejs Čistijs (Krievija) un daudzi citi.

Vienlaikus ar konferenci Kuldīgā norisināsies arhitektūras un dizaina studentu darbnīca, lai  izstrādātu konkrētus pilsetvides risinājumus universālā dizaina jomā.

Par nozīmīgu projekta rezultātu kļūs Kuldīgas vēsturiskā centra publiskas ārtelpas universālā dizaina koncepcija, kas tiks izstrādāta ar vadošo ekspertu piedalīšanos. Koncepcija paredz konkrētu risinājumu izstrādāšanu  Veckuldīgas ielām, laukumiem, parkiem un publiskajām ēkām, kā arī  vadlīnijas jauniem objektiem. Līdz ar universala dizaina koncepcijas pieņemšanu Kuldīga par Eiropas Savienības un pasaules līderi kultūras un vēstures mantojuma pieejamības jomā.

Aivija Bārda, Baltijas Arhitektūras centra prezidente                                                                                       +371 26482718